Dela listan här:

Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-08-27      
 - Günther Mårder förklarar vad en aktie är. Vad betyder utdelning och hur erhåller man en värdetillväxt på sina aktier. 
   
Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-08-27      
 - Günther Mårder förklarar vad en spread är. Vad avgör om det är en låg eller en hög spread. 
   
Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-08-27      
 - Günther Mårder förklarar vilken betydelse avkastningen har på ditt sparande. 
   
Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-08-27      
 - Günther Mårder förklarar fem grundregler för att spara framgångsrikt. 
   
Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-08-27      
 - Günther Mårder förklarar vad en fond är. Hur är en fond uppbyggd och vilka avgifter ska man tänka på när man sparar i fonder. 
   
Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-08-27      
 - Günther Mårder förklarar vad som är en rimlig avkastning på aktier. Vilka alternativ finns för att erhålla avkastning förutom aktier. 
   
Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-09-05      
 - Günther Mårder diskuterar fördelarna kring aktier som sparform på både lång och kort sikt. Vilka alternativ finns till placeringar på... 
   
Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-09-05      
 - Günther Mårder förklarar ur historiskt perspektiv vart pengarna från börsen kommer ursprungligen ifrån. 
   
Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-09-05      
 - Günther Mårder förklarar vad en Stop Loss är och hur man använder det som verktyg vid orderläggning. 
   
Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-09-05      
 - Günther Mårder förklarar beslutsfattandet bakom aktieutdelningar och vilka faktorer som avgör hur hög utdelningen blir. 
   
Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-09-05      
 - Günther Mårder förklarar hur aktieutdelning delas ut bland aktieägare samt när man erhåller utdelning om man äger en viss aktie. 
   
Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-10-13      
 - Günther Mårder diskuterar kring om bolag kan ge ut hur många aktier som helst. Vad är en split samt en omvänd split? 
   
Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-10-13      
 - Günther Mårder förklarar vilka tillfällen det är bäst att köpa fonder och varför man ska investera i fonder. 
   
Nordnetskolan - Ny sparare | 2014-10-13      
 - Günther Mårder förklarar vad som menas med namnet Emerging Markets. Vilka länder kan tänka sig ingå i denna kategori och hur ska man tänka...