Dela listan här:

Nordnetskolan - Erfaren sparare | 2014-08-28      
 - Günther Mårder förklarar vad en ETF är, hur den är uppbyggd samt vilka för- och nackdelar det finns med ETF:er. 
   
Nordnetskolan - Erfaren sparare | 2014-08-28      
 - Günther Mårder förklarar hur man kan bli inspirerad till olika investeringar. 
   
Nordnetskolan - Erfaren sparare | 2014-08-28      
 - Günther Mårder förklarar vilka faktorer som avgör ditt sparande. 
   
Nordnetskolan - Erfaren sparare | 2014-08-28      
 - Günther Mårder förklarar blankning. Vad är blankning och hur fungerar det? Vad är en kort position kontra låg position? 
   
Nordnetskolan - Erfaren sparare | 2014-09-05      
 - Günther Mårder ger exempel på börsras, och hur mycket börsen faller när rasen sker. Vad är konsekvensen efter stora ras? 
   
Nordnetskolan - Erfaren sparare | 2014-09-05      
 - Günther Mårder ger sin syn på bubblor som uppstår på marknaden. Vilka exempel på bubblor har skett historiskt på börsen och vad är... 
   
Nordnetskolan - Erfaren sparare | 2014-09-05      
 - Günther Mårder förklarar hur börsoron hanteras, hur ser processen ut och hur påverkas kursen av detta? 
   
Nordnetskolan - Erfaren sparare | 2014-09-05      
 - Günther Mårder förklarar jämvikten på börsen. Hur balanseras vinnare kontra förlorare på börsen. 
   
Nordnetskolan - Erfaren sparare | 2014-09-05      
 - Günther Mårder resonerar kring pension. Hur maximerar man sin egen pension? 
   
Nordnetskolan - Erfaren sparare | 2014-10-13      
 - Günther Mårder förklarar teknisk analys och fundamental analys. Vad är skillnaden mellan dessa metoder? 
   
Nordnetskolan - Erfaren sparare | 2014-10-13      
 - Günther Mårder förklarar vad en strukturerad produkt är samt vad den kan bestå av.